Per què passa?

 1. Els estereotips i la segregació laboral per motiu de gènere
  Des de sempre, les dones s’han associat a les tasques de cura, d’atenció a les persones i tasques administratives, molt menys remunerades, i aquests rols formen part del nostre imaginari col·lectiu. 
   
 2. La infravaloració de les capacitats i habilitats de les dones
  El sostre de vidre és una de les causes de la bretxa salarial. De mitjana, les dones tenen millors estudis, però menys presència en els càrrecs de responsabilitat. 
   
 3. La càrrega de les tasques domèstiques en la dona
  El fet que les dones s’ocupin molt més que els homes dels seus fills i d’altres familiars, així com de mantenir la llar, implica que optin per feines amb jornada reduïda, tinguin feines temporals i demanin el 93% del total d’excedències per cura d’infants.
   
 4. Les diferències en els complements salarials
  En molts convenis col·lectius, aquests complements són més alts si hi ha una disponibilitat laboral més elevada, i això afecta directament les dones treballadores. La bretxa encara és més gran en el pagament per hores extraordinàries i en els complements associats a la nocturnitat i al treball en cap de setmana.
   
 5. Gènere i nacionalitat 
  No oblidem tampoc que les dones estrangeres pateixen una doble discriminació. La diferència més gran se situa en el grup dels 25 als 29 anys d’edat.
   
 6. La jubilació
  Després de tota una vida cobrant menys que els homes, les dones perceben una pensió molt més baixa. Com més grans, més pobres.