Iniciatives i propostes

Com erradiquem la bretxa salarial? Esquerra Republicana situa al centre de l’agenda política aquesta problemàtica i treballa per impulsar mesures com:

 • Aplicar quotes de presència mínima de dones als sectors masculinitzats.
   
 • Eliminar la penalització laboral que pateixen les dones en l’exercici de la maternitat.
   
 • Valorar aplicar els plusos i complements que no es contemplen als sectors més feminitzats.
   
 • Aplicar mesures que permetin una conciliació de la vida privada i la professional (flexibilitat horària, teletreball,...) sense necessitat de reduir la jornada laboral, ni el salari percebut.
   
 • La gratuïtat de l’ensenyament dels 0 a 3 anys. De fet, de moment, el Govern ja ha implementat la gratuïtat fins als 2 anys, fet que afavoreix la conciliació, l’equitat social i la igualtat d’oportunitats. 
   
 • El canguratge social. La Generalitat també ha creat un nou servei de cangur públic per al 2022, destinat a les famílies amb fills de fins a 14 anys, que també permetrà que les mares disposin de més temps per a la conciliació laboral, la participació social i política, la formació i l’oci.